หน้าแรก แท็ก คอนโดลุมพินี พระราม 3

แท็ก: คอนโดลุมพินี พระราม 3

8 มีนาคม "วันสตรีสากล" จุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยกเกี่ยวกับเรื่องเพ… ลุมพินี บ้านและคอนโด

8 มีนาคม "วันสตรีสากล" จุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยกเกี่ยวกับเรื่องเพศให้หมดไป ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคมได้แสดงความสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของเพศหญิง . สำหรับ LPN เราให้ความสำคัญกับสิทธิศักดิ์ศรี และคุณภาพชีวิตของสตรีมาโดยตลอด จึงจัดตั้งบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัทในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ให้บริการชุมชนในด้านความสะอาด และงานบริการอื่นๆ ...