หน้าแรก แท็ก คอนโดลุมพินี พระราม 3

แท็ก: คอนโดลุมพินี พระราม 3

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัทในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมน… ลุมพินี บ้านและคอนโด

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัทในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมอาเซียนบวกสาม ว่าด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคม (ASEAN+3 Conference on Social Enterprises) ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (Advancing Social Enterprises for...